සැහැල්ලු ගුවන් යානයකින් ලොව වටා ගිය කොලුගැටයා – මැක් රදර්ෆර්ඩ්

වයස අවුරුදු 17ක තරුණයෙක් වන මැක් රදර්ෆර්ඩ් සැහැල්ලු ගුවන්යානයක නැඟී ලොව වටා ගිය ළාබාලත ම පුද්ගලයා වූවා.

article

නැන්සි ස්පේන් ගේ තැබෑරුම යට තරුණ සිරුරු වළ දැම්මේ කවුරුන් ද?

වසර 500 ක් තරම් අතීතයේ ඝාතනය කළ සය දෙනකුගේ සිරුරුවල කොටස් අයර්ලන්තයේ තැබෑරුමක් යට තිබී පසුගිය දිනෙක හමු වුණා.

article

සමාන අත්දැකීම්වලට මුහුණ දුන් ‘ජිම් නිවුන්නු’න්ගේ කතාව

සම නිවුන් දරුවන් දෙදෙනකුගේ ජීවිතයන් හි අතිශය සමාන බව පිළිබඳව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙහි බොහෝ දෙනා පුදුමයට පත් වුණා.

article

End of Articles

No More Articles to Load