ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපකරණ හිඟයත් සමඟ බිඳවැටී ඇති එච්.අයි.වී පරීක්ෂණ

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ වැඩිහිටි පුද්ගලයන්ට වඩා තරුණ තරුණියන් අතර එච්. අයි.වී
ආසාදනය ඉහළ ගොස් ඇත.

article

ලොව පුරා පිහිටි අති සුඛෝපභෝගී නිවෙස් 10ක්

සුවිශාල ධනස්කන්ධයකට හිමිකම් කියන පුද්ගලයෝ අති සුඛෝපභෝගි නිවසක ජීවත් වීමට ප්‍රිය කරති. මෙම ලිපිය ලෝකයේ විවිධ රටවල පිහිටි ධන කුවේරයන්ට අයත් විශාලත්වයෙන් සහ වටිනාකමින් වැඩි ම නිවෙස් කිහිපයක් පිළිබඳ ව යි.

article

කොවිඩ්-19 එක්ක අපේ රටේ සාක්කුව රකින්නෙ කොහොමද?

ශ්‍රී ලංකවේ වර්තමාන ආනයන බාධක තවත් කොතරම් කාලයක් පවත්වා ගැනීමට ‍රජයට හැකිවේද? ගෝලීය වෙළඳාමේ පීඩනයට මුහුණ දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ උපාය මාර්ග මොනවාද?

article

End of Articles

No More Articles to Load