කාලයේ වැලි තලාවෙන් වැසුණු පෞරාණික අමෙරිකානු  නගර

මේ ලිපිය වර්තමානයේ සම්පූර්ණයෙන් ම විනාශ වී ඇති උතුරු සහ දකුණු අමෙරිකානු මහාද්වීපයට අයත් අතීත නගර ත්‍රිත්වයක් ගැන යි.

article

සෝවියට් සමූහාණ්ඩුවේ කුරිරුත ම කම්කරු කඳවුරු – වොර්කුටා ගුලාග්

සෝවියට් සමූහාණ්ඩුවේ කුප්‍රකට ‘වොර්කුටා ගුලාග්’ එළිමහන් සිර කඳවුරුවලට අනුයුක්ත කළ මිනිසුන් ගණන මිලියන දෙකකට අධික යි.

article

යළිත් වැරදුණු අමෙරිකා ජනපති ඝාතන තැත් කිහිපයක්

පසුගිය ලිපියකින් අප ඔබ වෙත මෙවැනිම අසාර්ථක වූ ඇමෙරිකානු ජනපති ඝාතන ප්‍රයත්න කිහිපයක් ඔබ වෙත ගෙන ආවා. මේ ලිපියත් එලෙස ම අසාර්ථක වූ ඇමෙරිකානු ජනපති ඝාතන ප්‍රයත්න කිහිපයක් පිළිබඳව යි.

article

කුරුඳුවත්තේ ඓතිහාසික සිහිවටන පිටුපස රසබර කතා

අතීතයේ කොළඹ අඩුවෙන් ම ජනාවාස ව තිබූ වනගහනයක් වගේම කුරුඳු වගාබිම් පැතිර තිබුණු කුරුඳුවත්තේ අදත් දකින්න ලැබෙන සුද්දගෙ කාලේ සිහිවටන කිහිපයක් දැන සොයාබැලීමටයි මේ උත්සාහය.

article

End of Articles

No More Articles to Load